Euphorbia griffithii ‘Fireglow’

$25

Size: 1-2 ft.