Liatris spicata Floristan White

$24

Size: 1-2 ft.