‘Violet Profusion’ Perennial Salvia Salvia nemorosa

$24

Size: 1-2 ft.