‘White Profusion’ Perennial Salvia Salvia nemerosa

$26

Size: 1-2 ft.